Forældelse af gæld

28. marts 2017

Gæld kan forældes, hvis der er gået lang nok tid, og din kreditor ikke har gjort krav på pengene, inden fristen er gået. Få hjælp til reglerne.

Forældelse: Sådan kan din gæld blive for gammel
Gæld, du ikke betaler af på, kan forældes og dermed blive slettet. Tiden kan simpelthen arbejde for dig, der er dybt forgældet.

Forældelsesloven bestemmer, at gæld bortfalder, når en bestemt tidsfrist er udløbet, hvis ikke kreditor har afbrudt forældelsen.

Afdrager du på din gæld, afbrydes forældelsen dog.

Fristen for forældelse er 3 eller 10 år
Fristen for forældelse er som hovedregel på 3 år og i nogle tilfælde på 10 år:

3 års forældelse gælder for:
Regninger, fakturakrav, renter eller gebyrer, som ikke kan dokumenteres med din underskrift på.
Eksempelvis vil en faktura fra mekanikeren forælde efter 3 år, hvis ikke kravet kommer i fogedretten.

  • 10 års forældelse gælder for:
    Gæld der er skriftligt anerkendt. For eksempel forlig, domme, betalingspåkrav fra fogedretten, gældsbreve eller pantebreve, som du har anerkendt med din underskrift. Lån eller et ikke bevilget overtræk forældes også først efter 10 år. Er kravet registreret i en værdipapircentral, er fristen også på 10 år.
  • For eksempel vil et lån, hvor du har skrevet under på et dokument (gældsbrev), først forælde efter 10 år.

Gældsrådgivningen hjælper dig
Gældsrådgivningen står altid klar til at rådgive dig, hvis du er i tvivl om, hvornår din gæld forældes.

Du kan finde åbningstider og kontaktoplysninger her

Afbrydelse af forældelsen
Påmindelser om din gæld sendt fra din kreditor afbryder ikke forældelsesfristen. Før år 2008, under de gamle forældelsesregler, kunne en kontooversigt eller et brev fra kreditor, hvori de gør opmærksom på, at du skylder dem penge, være nok til at afbryde forældelsen.

Modtog du en påmindelse fra din kreditor senest 31. december 2007, er gældskravet derfor gældende helt frem til 31. december 2017.

Gælden har siden 2008 skulle anerkendes mundtligt eller skriftligt, for eksempel ved at du spørger til gælden, eller ved at der er en dom eller et betalingspåkrav fra fogedretten.

Afbrydes forældelsen, løber der en ny forældelsesfrist af samme tidsperiode som den afbrudte. Dog vil forældelsesfristen altid være på 10 år, hvis du indkaldes til møde i fogedretten.

Læs her om møde i fogedretten

Hvis din gæld er forældet
Kontakter kreditor dig om gælden, og du er sikker på, at gælden er forældet, skal du benægte gælden skriftligt og bede om dokumentation på, at gælden ikke er forældet. Det er altid kreditor, der har bevisbyrden i spørgsmål om forældelse.

Er du uenig med kreditor om, hvorvidt gælden er forældet eller ej, er det op til domstolen at vurdere, hvem der har ret.