Gældssanering: Sådan virker det

28. marts 2017

Gældssanering: Hvad er det?

Gældssanering – at din gæld bliver nedsat eller slettet – kan være din vej ud af håbløs gæld. Det er gratis at søge om gældssanering.

Gældssanering søger du om hos skifteretten. Gældssanering betyder, at du afdrager et fast beløb til dine kreditorer over 5 år. For pensionister over 3 år. Beløbet fastsættes af retten og tager udgangspunkt i din økonomi.

Det er dog de færreste, der får gældssanering. Mens 5.500 danskere hvert år søger om gældssanering, er det kun 1.700, der får nedsat eller slettet sin gæld.

Kan du få slettet din gæld?

Skifteretten vurderer hver sag individuelt, og der findes mange grunde til at få afvist en ansøgning om gældssanering.

Normalt kan du ikke få gældssanering hvis du for eksempel er arbejdsløs, studerende eller har undladt at afdrage på din gæld, selvom du havde mulighed for det.

Ansøgninger om gældssanering skal sendes til retten i den retskreds, du bor i. Du finder ansøgningsskema her (link) http://www.domstol.dk/Selvbetjening/blanketter/Blanketter/Gaeldsanering.pdf

Du kan læse mere om betingelserne for gældssanerings her: http://www.domstol.dk/saadangoerdu/gaeld/gaeldssanering/Pages/G%C3%A6ldssanering.aspx

Gæld til det offentlige: Sådan slipper du

Skylder du penge til det offentlige, kan du også søge om at få din gæld slettet. Hvis du for eksempel skylder penge til Skat eller Udbetaling Danmark, skal du søge om ”eftergivelse” hos Skat.

Du kan finde ansøgningsblanketten her http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=29726

Ansøgninger om gældssanering vil altid blive vurderet individuelt, og derfor er det svært at opstille bestemte kriterier for at få nedsat eller slettet sin gæld. Der er dog 2 betingelser, der skal være opfyldt:

  1. Din gæld skal være håbløs
    Det vil sige, at der ikke er udsigter til, at du kan betale hele gælden tilbage hverken nu eller inden for 10 år. Der er dog ikke noget krav til, hvor stor din gæld skal være.

  2. Gældssanering vil føre til en markant forbedring af din økonomi
    Gældssaneringen skal forbedre dine økonomiske forhold markant. Forbedringen skal også være på længere sigt.

Relaterede artikler

Fogedretten

Fogedretten: Hvad indebærer et møde?

Få hjælp fra en rådgiver

Forældelse af gæld

Forældelse af gæld