Økonomi- og Gældsrådgivningens årsrapport 2020

8. marts 2021

Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning har i 2020 gennemført 3.363 rådgivningsforløb på trods af tre måneders nedlukning i forbindelse med coronapandemien

 

Årsrapport 2020

Årsrapport 2020 gennemgår årets resultater for Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning.

Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning var, som resten af samfundet, præget af coronapandemien i 2020. De syv fysiske rådgivninger var lukket i tre måneder i foråret, men alligevel lykkes det at gennemføre 993 personlige rådgivningsforløb.

Under forårets nedlukning forsøgte vi at nå ud til borgerne på andre måder. Med støtte fra Trygfondens akutpulje udvidede vi bl.a. åbningstiden på vores telefonrådgivning og lavede en kampagne som gjorde borgerne opmærksomme på, at der stadig var hjælp at hente over telefon. Dette betød, at vi i 2020 gennemførte 1.758 rådgivninger i vores telefonrådgivning, hvilket er en stigning på 30 % i forhold til 2019. 

Samtidigt gjorde en bevilling fra Østifterne det muligt for at opstarte en online rådgivning i maj 2020. Der er gennemført i alt 190 rådgivningsforløb online i 2020.

PDF-ikon pdf (2.68 MB)