Forbrugerrådet Tænk kæmper for et forbrug i balance

24. maj 2019

Forbrugerrådet Tænk tilbyder økonomi- og gældsrådgivning af borgere og arbejder på at forebygge gæld.

Vi vil gældsproblemerne til livs

Forbrugerrådet Tænk ønsker at skabe rammerne for et forbrug i balance på en lang række områder. Det gælder også i forhold til privatøkonomi.

Overgældsætning udgør et særligt indsatsområde i disse år, hvor økonomien bliver stadig mere kompleks. Langvarige gældsproblemer er ødelæggende for den enkelte forbruger. Samtidig skader det samfundsøkonomien som helhed.

Forbrugerrådet Tænk arbejder med danskernes gældsproblemer på to fronter:

I Plus på kontoen, som er et partnerskabsprojekt med TrygFonden, er målet at sikre økonomisk trivsel og forebygge gældsproblemer hos unge. Målgruppen er de 18-30-årige, hvor værdien af at forebygge skæve økonomiske livsbaner er særlig stor.     

I Økonomi- og Gældsrådgivningen, som er finansieret af satspuljemidler, er målet at håndtere problemet, når gælden er vokset den enkelte over hovedet. Målgruppen er socialt udsatte borgere, der har adgang til gratis og uvildig gældsrådgivning, som vores ca. 120 frivillige tilbyder fra seks rådgivningscentre på tværs af landet. 

Gældsprogrammet i Forbrugerrådet Tænk bidrager samlet set til at sætte gældsproblemer på dagsordenen som en central udfordring i et forbrugersamfund i hastig forandring. Vi arbejder blandt andet med kampagneaktiviteter, udvikling af forebyggelsesværktøjer, rådgivning samt involvering af interessenter og samarbejdspartnere.