Projekt Plus på kontoen

Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden samarbejder om at nedbringe omfanget af gældsproblemer blandt unge mellem 18 og 30 år.

Unges gældsproblemer skal ned

Alt for mange danskere kommer i økonomiske vanskeligheder på et tidligt tidspunkt i voksenlivet.

Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden samarbejder om at nedbringe omfanget af gældsproblemer blandt unge mellem 18 og 30 år.

Tallene viser, at mere end 50.000 unge mellem 18 og 30 år er registreret som dårlige betalere i RKI (januar, 2017). Hver 7. i aldersgruppen - eller ca. 140.000 unge - har desuden tilbagevendende betalingsproblemer i hverdagen, for eksempel med huslejen, telefonregningen eller forbrugslånet.

Gældsproblemer rammer socialt skævt

Tidlige gældsproblemer er en kæmpe udfordring for den enkelte, fordi de ofte får konsekvenser langt ind i voksenlivet. Det gælder for eksempel i forhold til mulighederne for, om man kan uddanne sig, stifte familie, købe bolig, osv.

Partnerskabet mellem Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden blev indgået i 2014 og sigter mod at finde nye metoder, som effektivt kan forebygge unges gældsproblemer. Vi arbejder sammen for at skabe grundlaget for generation gældfri.

Vi tester forebyggelsesværktøjer

I perioden 2016-2019 udvikler, tester og evaluerer vi forskellige typer forebyggelsesværktøjer.

Det skal være nemt for alle unge at træffe fornuftige økonomiske valg. Derfor arbejder Forbrugerrådet Tænk og Trygfonden både med at skabe synlighed om de økonomiske risici, som det moderne forbrugersamfund skaber, med at få unge til at træffe bedre økonomiske valg og med at skabe strukturelle forandringer til gavn for unge forbrugere i form af fx brancheaftaler og bedre regulering af den finansielle sektor.    

Relaterede artikler