Gå til hovedindhold

Almindelige bestemmelser for Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning

1. Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning

1.1. Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning er et frivilligt rådgivningstilbud, som drives af og er organisatorisk forankret i Forbrugerrådet Tænk. Forbrugerrådet Tænk er en privat, uafhængig interesseorganisation som arbejder for at forbrugerne kan træffe trygge og bæredygtige valg, herunder inden for det privatøkonomiske område.

1.2. Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivnings ydelse består i gratis, fortrolig og uvildig rådgivning om privatøkonomiske udfordringer og gæld. Rådgivningen varetages af frivillige rådgivere og foregår enten ved fysisk fremmøde, ved et online videomøde, på telefon eller på mail.

 

2. Grundlag for rådgivningen

2.1. Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning yder rådgivning på grundlag af de oplysninger, som Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning modtager fra den eller de personer, som rådgivningen vedrører (herefter ”brugerne”).

2.2. Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning er ikke forpligtet til selv at indhente yderligere informationer vedrørende brugerne og deres forhold til brug for rådgivningen.

 

3. Rådgivningens udførelse

3.1. Rådgivningen udføres af frivillige rådgivere. Medarbejdere i sekretariatet hos Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning kan bistå frivillige i rådgivningen f.eks. gennem vejledning i konkrete sager, ved hastende sager, komplekse sager eller ved sygdom mv.

3.2. Rådgivningen ydes som led i Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivnings aktiviteter, som består i rådgivning om økonomi og gæld og sker uden beregning af honorar overfor eller modtagelse af anden betaling fra brugerne.

 

4. Rådgivers ansvar

4.1. Rådgivningen ydes af Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning efter bedste evne, viden samt etiske og metodiske principper i organisationen og på grundlag af de oplysninger, som brugeren giver.

4.2. Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning er alene ansvarlig for rådgivningen i tilfælde af fejl, der kan henføres til bevidste eller groft uagtsomme fejl i rådgivningen fra Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivnings medarbejdere og frivillige.

4.3. Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning er under ingen omstændigheder ansvarlig for følgeskader eller indirekte tab hos brugerne for den ydede rådgivning.

4.4. Brugerne kan alene rejse krav i anledning af rådgivningen mod Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning og kan således ikke rejse krav direkte mod medarbejdere og frivillige hos Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning.

 

5. Rådgivningen er personlig

5.1. Rådgivningen er personlig for brugerne af rådgivningen.

5.2. Rådgivningen kan ikke anvendes af andre end brugerne, heller ikke af andre personer, der befinder sig i en lignende situation som brugerne.

5.3. Rådgivningen kan ikke anvendes af brugerne som grundlag for at overdrage rettigheder og pligter til tredjemand.

 

6. Uoverensstemmelser

6.1. Enhver uoverensstemmelse vedrørende rådgivningen afgøres efter dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler.

6.2. Ethvert krav mod Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning i relation til den ydede rådgivning skal sendes til: Projektchef Signe Gammeltoft, Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning, Ryesgade 3A, 2200 København N eller på mail: sg@fbr.dk

 6.3. En eventuel retssag vedrørende rådgivningen skal anlægges ved Retten i København.

 

København, 4. september 2023

Forbrugerrådet Tænk