Gå til hovedindhold

Hvad er gældssanering?

I nogle tilfælde kan din gæld blive nedsat eller slettet. Men hvem kan få slettet sin gæld, og hvordan søger du om gældssanering? Få hjælp til at forstå, hvad du kan gøre her.

· 25. Oktober 2022

Gældssanering: Hvad er det?

Gældssanering betyder, at din gæld bliver nedsat eller slettet – og kan være din vej ud af håbløs gæld. Det er gratis at søge om gældssanering, og der er ingen begrænsning på, hvor mange gange du kan søge.

Gældssanering søger du om hos skifteretten. Gældssanering betyder, at du afdrager et fast beløb til dine kreditorer over typisk 3 år. Beløbet fastsættes af skifteretten og tager udgangspunkt i din økonomi.

Gældssanering er det dog for de færreste. Det er langt fra alle, der søger, som kan få gældssanering.

Kan du få nedsat eller slettet din gæld?

Hvis du kan afvikle gælden selv inden for en overskuelige fremtid, er gældssanering ikke en mulighed. En tommelfingerregel er at gælden skal være så stor at du ikke vil kunne betale den tilbage indenfor 10 år.

Har du derimod ingen mulighed for at betale din gæld inden for de nærmeste år og er derved håbløst forgældet, kan du komme i betragtning til gældssanering.

Skifteretten vurderer hver sag individuelt, men det er en generel betingelse at en gældssanering vil føre til en varig forbedring af din økonomi.

Før skifteretten kan tage stilling til din ansøgning skal de have fuldt indblik i din økonomi.

Ved behandling af din ansøgning om gældssanering har det betydning, om du bor sammen med en partner, er gift eller bor alene. Hvis gælden er stiftet, inden I flyttede sammen, kan du skrive dette i ansøgningen. Samleverens forhold skal også beskrives i ansøgningen.

Der bliver altid lavet en konkret vurdering fx i forhold til hvor lang tid der er gået, siden gælden er stiftet.

Forhold som kan gøre, at du ikke kan få gældssanering

Du kan normalt ikke opnå gældssanering, hvis du har uafklarede økonomiske forhold. Det kan f.eks. skyldes at du er arbejdssøgende, studerende, uden bopæl eller lignende.

Ansøgning om gældssanering bliver afvist, hvis du har handlet uforsvarligt i forhold til din økonomi. Det kan fx være:

 • Du må ikke have stiftet ny væsentlig forbrugsgæld indenfor de seneste 3-5 år
 • Din gæld må ikke være systematisk opbygget til det offentlige – eksempler kan være moms, ubetalte børnepenge, skattegæld, bøder
 • At en betragtelig del af din gæld er stiftet på et tidspunkt, hvor du ikke kunne betale den gæld, du i forvejen havde
 • At du har haft økonomiske mulighed for at afdrage på din gæld, men ikke vist vilje ved at gøre det
 • At du har foræret større værdier væk ved f.eks. arveafkald

Kontakt vores telefonrådgivning på 25 56 00 33, hvis du er i tvivl eller ønsker at tale om dine muligheder for gældssanering.

Hvordan søger du gældssanering?

Du ansøger ved at udfylde gældssaneringsansøgningen. Derefter vedhæfter du følgende dokumenter for dig og din ægtefælle/samlever:

 • Årsopgørelser for de seneste 3 år
 • Forskudsopgørelse for de seneste 2 år
 • Dokumentation for indtægter for de seneste 3 mdr. (for eksempel kopi af lønsedler, pensionsudbetaling med videre)

Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningsblanketten omhyggeligt. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om alle de forhold, der fremgår af blanketten.

Det er en god idé at udfylde det medfølgende spørgeskema for at give en dybdegående forklaring af dine personlige forhold.

Erhvervsmæssig gæld: Hvilke særlige forhold gælder, hvis du går konkurs?

Du har en særlig mulighed for at få gældssanering, hvis ansøgningen sker i forbindelse med konkurs.

Hvis du søger gældssanering under konkurs, kan du muligvis få gældssanering selv om de økonomiske forhold er uafklarede.

Har du gæld til det offentlige?

Skylder du udelukkende penge til det offentlige eller er størstedelen af gælden til det offentlige, skal du søge eftergivelse i stedet for gældssanering.

Betingelserne for at kunne få eftergivelse ligner i høj grad betingelserne for gældssanering.

For at du kan få eftergivet gæld til det offentlige, skal din gæld være så stor, at der inden for de nærmeste år ikke er mulighed for, at du kan betale den. Derudover vil omstændigheder som gældens alder, omstændigheder ved optagelsen af gælden og dens tidligere afvikling have indflydelse på, om du kan få eftergivet din gæld.

Du vil generelt ikke kunne få eftergivelse, hvis dine økonomiske forhold er uafklarede:

 • Du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender.
 • Du har undladt at afdrage på din gæld, selvom du har haft rimelig mulighed for det.
 • Du har indrettet dig med henblik på eftergivelse eller.
 • Du stifter ny gæld, efter at eftergivelsessagen er indledt.
 • En ikke uvæsentlig del af gælden er pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende forhold.

Der vil dog altid blive lavet en konkret vurdering i forhold til, hvor lang tid der er gået, siden du for eksempel har stiftet gælden, eller hvis der er andre personlige forhold, som gør sig gældende.

Hvordan slettes studielån og SU-gæld?

Du kan også ansøge om, at få slettet studiegæld. Det sker efter reglerne for eftergivelse, som du finder ovenfor.

Hvis du også har gæld til private kreditorer, fx bank, finansieringsselskab eller kontokort, skal du søge gældssanering i stedet for.

raadgiver_frivillig

Fotokredit: Forbrugerrådet Tænk

Har du brug for rådgivning?

Har du brug for rådgivning til at få din økonomi til at hænge sammen på grund af lav indkomst?

Kontakt Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning - vi tilbyder gratis, uvildig og fortrolig rådgivning om gæld og økonomi.

Læs om rådgivningen her