Gældssanering: Sådan gør du

24. maj 2019

Gæld kan blive nedsat eller slettet, og det kan være med til at hjælpe dig ud af økonomiske problemer. Læs her, hvad du kan gøre.

gaeldssanering.jpg

Gældssanering
Foto: Getty Images, Gældssanering: Sådan gør du

Gældssanering: Hvad er det?

Gældssanering – at din gæld bliver nedsat eller slettet – kan være din vej ud af håbløs gæld. Det er gratis at søge om gældssanering, og der er ingen begrænsning på, hvor mange gange du kan søge.

Gældssanering søger du om hos skifteretten. Gældssanering betyder, at du afdrager et fast beløb til dine kreditorer over 5 år. For pensionister over 3 år. Beløbet fastsættes af retten og tager udgangspunkt i din økonomi.

Gældssanering er det dog de færreste, der kan få. 5.500 danskere søger hvert år om gældssanering, men det er kun 1.700, der får nedsat eller slettet sin gæld.

Kan du få slettet din gæld?

Hvis du kan afvikle gælden selv inden for en overskuelige fremtid, er gældssanering ikke en mulighed.

Har du derimod ingen mulighed for at betale din gæld inden for de nærmeste år og er derved håbløst forgældet, kan du komme i betragtning til gældssanering.

Skifteretten vurderer hver sag individuelt. Særlige personlige forhold eller alder på gælden og på forholdet, der begrunder afvisningen, kan medføre undtagelser.

Såkaldte uafklarede økonomiske forhold udelukker normalt en ansøgning om gældssanering. Uafklarede økonomiske forhold kan blandt andet være, at du mangler fast arbejde eller bolig.

Her vil en eventuel kæreste eller anden samlevers forhold også kunne have betydning på udfaldet. Hvis gælden er stiftet, inden I flyttede sammen, kan du skrive dette i ansøgningen. Det vil derefter som udgangspunkt ikke have betydning på ansøgningen. Samleverens forhold skal dog stadig beskrives i ansøgningen.

Andre forhold kan være, at du har foræret større værdier væk ved for eksempel arveafkald, at din gæld er stiftet på et tidspunkt, hvor du ikke kunne betale din gæld, eller at gælden er optaget til forbrug.

Der foreligger dog altid en konkret vurdering i forhold til, hvor lang tid siden man for eksempel optog forbrugslånet eller såfremt, der er andre personlige forhold, der gør sig gældende.

En afvisning kan du få, hvis du systematisk opbygger gæld til det offentlige eller har været involveret i forhold, der er strafbare eller erstatningspådragende. Det kan også skyldes, at du havde mulighed for at afdrage på gælden, men ikke gjorde det.

Kontakt vores telefonrådgivning på 25 56 00 33, hvis du er i tvivl eller ønsker at tale om dine muligheder for gældssanering.

Hvordan søger du gældssanering?

Du ansøger ved at udfylde gældssaneringsansøgningen. Derefter vedhæfter du følgende dokumenter for dig og din ægtefælle/samlever:

  • Årsopgørelser for de seneste 3 år
  • Forskudsopgørelse for de seneste 2 år
  • Dokumentation for indtægter for de seneste 3 mdr. (for eksempel kopi af lønsedler, pensionsudbetaling med videre)

Det er en god idé at udfylde det medfølgende spørgeskema for at give en dybdegående forklaring af dine personlige forhold.

Du finder ansøgningsskemaet og spørgeskemaet samt en vejledning omkring proces og betingelser her (eksternt link).

Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningsblanketten omhyggeligt. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om alle de forhold, der fremgår af blanketten.

Du kan ansøge om et møde, hvis du ønsker hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet og er inden for vores målgruppe. Vi vil derefter sammen se på at udfylde ansøgningen. Du kan booke et møde her. Det er gratis for dig.

Erhvervsmæssig gæld: Hvilke særlige forhold gælder, hvis du går konkurs?

Du har en særlig mulighed for at få gældssanering, hvis ansøgningen sker i forbindelse med konkurs.

Hvis du søger gældssanering under konkurs, kan du muligvis få gældssanering selv om de økonomiske forhold er uafklarede.

Du kan læse mere om gældssanering i forbindelse med konkurs her (eksternt link).

Gæld til det offentlige: Hvordan slipper du?

Skylder du udelukkende penge til det offentlige eller er størstedelen af gælden til det offentlige, skal du søge eftergivelse i stedet for gældssanering.

Betingelserne for at kunne få eftergivelse ligner i høj grad betingelserne for gældssanering.

For at du kan få eftergivet gæld til det offentlige, skal din gæld være så stor, at der inden for de nærmeste år ikke er mulighed for, at du kan betale den. Derudover vil omstændigheder som gældens alder, omstændigheder ved optagelsen af gælden og dens tidligere afvikling have indflydelse på, om du kan få eftergivet din gæld.

Du vil generelt ikke kunne få eftergivelse, hvis dine økonomiske forhold er uafklarede:

• Du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender.

• Du har undladt at afdrage på din gæld, selvom du har haft rimelig mulighed for det.

 •Du har indrettet dig med henblik på eftergivelse eller.

• Du stifter ny gæld, efter at eftergivelsessagen er indledt.

• En ikke uvæsentlig del af gælden er pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende forhold.

Der vil dog altid blive lavet en konkret vurdering i forhold til, hvor lang tid der er gået, siden du for eksempel har stiftet gælden, eller hvis der er andre personlige forhold, som gør sig gældende.

Du kan finde ansøgningsblanketten her (link til gældsstyrelsen)

Studielån og SU-gæld: Hvordan slettes gælden?

Studiegæld kan du også søge om at få slettet. Det sker efter reglerne for eftergivelse.

Hvis du også har gæld til private kreditorer, for eksempel bank, finansieringsselskab eller kontokort, skal du søge gældssanering i stedet for.

 

Relaterede artikler

Om gældsrådgivningen

Gratis rådgivning om gæld og økonomi

Fogedretten

Fogedretten: Hvad indebærer et møde?

Forældelse af gæld

Forældelse af gæld

RKI: Sådan kommer du ud af registret

Inkasso: Sådan fungerer det

Inkasso: Sådan fungerer det

Gennemsku prisen på lån

Lån: Sådan gennemskuer du prisen