Gå til hovedindhold

Alene  

Kortfilmen 'Alene' handler om Oscar, som bruger penge for at glemme sine problemer. Men han har faktisk ikke råd og det koster ham dyrt.

Brug filmen i undervisningen

Som underviser kan du bruge filmen til at sætte gang i en refleksion og samtale om de svære økonomiske dilemmaer, mange unge står i. Vi har udviklet to øvelser, som kan du kan læse mere om her. Undervisningsmaterialet finder du i PDF'en nederst på siden. 

Dialogøvelse

Vi anbefaler først at vise filmen for eleverne i en større gruppe. Når filmen er færdig, kan du opdele eleverne i mindre grupper af 3-5 personer, som sammen skal snakke og arbejde med filmen. Du kan bruge dette ark med spørgsmål, som eleverne kan tale om i 15-20 minutter. 

Du kan eventuelt printe arket ud og bede dem sætte post-its med stikord på, så de kan huske deres overvejelser.

Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det væsentlige er, at de får sat gang i at tale om økonomi, forbrug og gæld på en personlig, men ikke 'farlig' eller grænseoverskridende måde.

Saml bagefter op i plenum. Tag fat på de enkelte spørgsmål, grupperne har arbejdet med, og lyt. Inviter fordomsfrit ind i dialogen og medvirk til, at de unge spejler sig i hinanden, giver hinanden modspil, argumenterer for deres synspunkter, lytter og bliver klogere.

For nogle kan snakken være svær. Understreg overfor eleverne, at det er OK, hvis man har mere lyst til at lytte. Lad også eleverne forstå, at man kan henvende sig hos dig, vennerne, en vejleder, en de stoler på eller Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning, hvis man får brug for at snakke om sin økonomi, efter at have set filmen. 

Filmen kan også bruges som et afsæt til en snak om, hvad eleverne synes er svært ved at styre deres økonomi. Er det at lægge et budget og følge det? At sige nej? At holde overblik? Arbejd videre med de temaer, som dukker op, i undervisningen, fx i mindre workshops, på temadage eller lignende. 

Hint om økonomi og forbrug

Vi har også udviklet en Hint-øvelse, som du kan overveje at bruge som en icebreaker i begyndelsen af timen eller som en opsamlende leg i afslutningen af timen. Her kan eleverne på en sjov og uformel måde teste deres viden om økonomi og forbrug.

I undervisningsmaterialet nederst på siden finder du et ark med en række vigtige begreber om økonomi og forbrug. Eleverne bliver opdelt i mindre grupper og får hver tildelt tre af begreberne på en post-it. De skal nu forklare deres ord, så deres gruppe kan gætte dem - men uden at selve ordet bliver sagt. 

Hvis du vurderer, at nogle af ordene er for svære, kan du undlade at tage disse med. Gør også eleverne opmærksomme på, at de kan spørge dig om hjælp, hvis de ikke kender betydningen af ordene.

Alene

I kortfilmen 'Alene' møder vi Oscar, som bruger for mange penge. Han har svært ved at tale om det, og det hjælper ikke på hans situation, at han bliver forladt af sin kæreste. 

Filmen varer 7 minutter og er produceret i juni 2019.

Filmen er instrueret af Anders Walter for Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden, som en del af den fælles indsats for at forebygge gældsproblemer blandt unge i Danmark.

To unge mennesker taler sammen