Film og undervisningsmateriale: Venskabet

22. april 2021

Sebastian er venner med Casper, der pludseligt trækker sig fra drengegruppen og ikke længere dukker op til festerne. Hvad han ikke ved er, at hans ven er på vej ud i økonomiske problemer.  Men hvordan er man en god ven i en sådan situation?

venskabet_billede.jpg

Foto fra kortfilmen Venskabet

Brug filmen i undervisningen

Som underviser kan du bruge filmen til at sætte gang i en refleksion og samtale om de svære økonomiske problemer, mange unge står i. Vi har udviklet to øvelser, som du kan læse mere om her. Undervisningsmaterialet finder ud i PDF'en nederst på siden.

Dialogøvelse

Brug eventuelt filmen i samspil med kortfilmen 'Venskabet - Den Anden Side', der viser situationen fra det omvendte perspektiv. 

Vi anbefaler først at vise filmen for eleverne i en større gruppe. Når filmen er færdig, kan du opdele eleverne i mindre grupper af 3-5 personer, som sammen skal snakke og arbejde med filmen. Nederst på siden kan du downloade en pdf, der indeholder et ark med spørgsmål, som eleverne kan tale om i 15-20 minutter. 

Du kan eventuelt printe arket ud og bede dem sætte post-its med stikord på, så de kan huske deres overvejelser.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er noget, der er rigtigt eller forkert. Det væsentlige er, at de får sat gang i at tale om økonomi, forbrug og gæld på en personlig men ikke 'farlig' eller grænseoverskridende måde.

Saml bagefter op i plenum. Tag fat på de enkelte spørgsmål og lyt. Døm ikke, men inviter ind i dialogen og medvirk til, at de unge spejler sig i hinanden, giver hinanden modspil, argumenterer for deres synspunkter, lytter og bliver klogere. 

For nogle kan snakken være svær. Understreg overfor eleverne, at det er OK, hvis man har mere lyst til at lytte. Lad også eleverne forstå, at man kan henvende sig hos dig, vennerne, en vejleder eller Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning, hvis man får brug for at snakke om sin økonomi efter at have set filmen. 

Filmen kan også bruges som et afsæt til en snak om, hvad eleverne synes er svært ift. at styre deres økonomi. Er det at lægge et budget og følge det? At sige nej? Eller at holde overblik? Dette kan I overveje at arbejde videre med i undervisningen, i mindre workshops, på temadage eller lignende. 

Hint om økonomi og forbrug

Vi har også udviklet en Hint-øvelse, som du kan overveje at bruge som en icebreaker i begyndelsen af timen eller som en opsamlende leg i afslutningen af timen. Her kan eleverne på en sjov og uformel måde teste deres viden om økonomi og forbrug.

I undervisningsmaterialet nederst på siden finder du et ark med en række vigtige begreber om økonomi og forbrug. Eleverne bliver opdelt i mindre grupper og får hver tildelt tre af begreberne på en post-it. De skal nu forklare deres ord, så deres gruppe kan gætte dem - men uden at selve ordet bliver sagt.

Hvis du vurderer, at nogle af ordene er for svære, kan du undlade at tage disse med. Gør også eleverne opmærksomme på, at de kan spørge dig om hjælp, hvis de ikke kender betydningen af ordene.

'Venskabet'

I kortfilmen 'Venskabet' møder vi Sebastian, som sammen med vennen Casper er en del af den samme vennegruppe. Casper er begyndt at skylde de andre drenge penge, og pludseligt trækker han sig helt fra fællesskabet.

Filmen sætter fokus på, hvor vigtigt det er, at man tager den svære samtale om penge og forbrug, og hvordan man er en god ven i en sådan situation. 

Filmen varer 9 minutter og er produceret i 2018.

Den er instrueret af Daniel Kragh-Jacobsen for Forbrugerrådet Tænk og Trygfonden som en del af den fælles indsats med at forebygge gældsproblemer blandt unge i Danmark.

PDF-ikon pdf (307.67 KB)

Relaterede artikler