Gå til hovedindhold

Finansiering af økonomi- og gældsrådgivningen

Forbrugerrådet Tænk driver gratis og uvildig økonomi- og gældsrådgivning til udsatte borgere med støtte fra Socialstyrelsen.

Gældsrådgivningen er finansieret af Socialstyrelsen

Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning har siden sin opstart i 2010 været økonomisk støttet af Socialstyrelsen.

Tidligere blev støtten udmøntet gennem satspuljen, men i dag modtager vi støtte gennem Puljen til styrket økonomi og gældsrådgivning.

I juni 2022 indgik Folketinget en bred politisk aftale, som blandt andet omfatter en varig statslig finansiering til frivillige økonomi- og gældsrådgivninger i Danmark. I 2023 udmøntes 4,0 mio. kr. til fordeling mellem tre organisationer, hvoraf Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning er den ene. Med aftalen afsættes desuden 20 mio. kr. årligt fra 2024, til at styrke den frivillige økonomi- og gældsrådgivning.

Puljemidlerne og den nye gældsaftale giver mulighed for, at udsatte borgere kan få gratis rådgivning om håndtering af gæld og privatøkonomiske forhold.

Foruden Socialstyrelsen er Forbrugerrådet Tænks Økonomi – og Gældsrådgivning støttet økonomisk gennem driftsaftaler og §18-midler af de kommuner, vi har rådgivningscentre i.

Gratis gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk har siden 2010 drevet en landsdækkende økonomi- og gældsrådgivning med det formål at forebygge og nedbringe antallet af borgere med økonomi- og gældsproblemer og øge borgernes økonomiske kompetencer.

I økonomi- og gældsrådgivningen yder 120 frivillige rådgivere fortrolig, uvildig og gratis rådgivning. Tilbuddet gælder for socialt udsatte borgere med stor gæld, lav indkomst og lavt rådighedsbeløb.

Økonomi- og gældsproblemer skaber mistrivsel

Økonomi- og gældsproblemer udspringer ofte af en række forskellige, men sammenhængende begivenheder, der skaber mistrivsel hos den enkelte og i familier. Mange studier peger på en klar sammenhæng mellem overgældssætning og udfordringer som dårligt fysisk og psykisk helbred.

Vi ved, at økonomiske udfordringer ofte opleves som skamfulde, og at det at holde sin økonomi i balance handler om mere end blot indkomstniveau og budgetlægning. Det handler også om følelser, relationer og adfærd, såvel som kompetencer. Derfor arbejder Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning aktivt med at aftabuisere økonomi- og gældsproblemer, og med at styrke borgeres egen handlekraft til at opnå øget økonomisk trivsel og overblik.