Gå til hovedindhold

Hvad indebærer et møde i fogedretten?

Hvis du skylder penge og ikke betaler dem tilbage som aftalt, kan du blive indkaldt til et møde i fogedretten. Men hvad skal du have med til mødet, og hvordan foregår det? Bliv klædt på til dit møde i fogedretten her.

· 24. Oktober 2022

Hvorfor bliver du indkaldt til møde i fogedretten?

Hvis du skylder penge og ikke overholder aftalen om tilbagebetaling til din kreditor - den du skylder penge - har kreditor mulighed for at få fogedrettens hjælp til at inddrive gælden.

Fogedretten er en del af byretten, og den afgørelse som fogedretten kommer frem til, har samme virkning som en dom. Afgørelsen bliver ikke registreret på din straffeattest eller offentliggjort andre steder.

Fogedretten er til for at sikre, at kreditor får de penge, du skylder. Samtidig sikrer fogedretten, at indkrævningen sker på en forsvarlig måde, og at loven bliver overholdt.

Fogedretten er den mulighed, kreditor har for at få hjælp til at få sine penge retur. Det kræver, at kreditor kan dokumentere overfor fogedretten, at du skylder dem penge. Hvis fogedretten godkender dokumentationen, vil de indkalde dig til et møde.

Indkaldelse: Sådan kontakter fogedretten dig

Indkaldelse til fogedretten sker normalt ved, at retten sender dig en besked over E-boks. Hvis du ikke reagerer, kan de også gøre brug af en stævningsmand, der kører ud til din bopæl for at overrække dig indkaldelsen personligt. Retten kan også vælge at ringe til dig eller sende indkaldelsen med post.

Stævningsmanden vil altid optræde høfligt og professionelt og så diskret som muligt. Vedkommende har lov til at opsøge dig på alle tider af døgnet og hvor det er muligt at træffe dig. Hvis det ikke lykkes for stævningsmanden, vil indkaldelsen blive overdraget til politiet, som vil opsøge dig.

Indkaldelsen skal du læse grundigt. Den indeholder informationer om, hvilken kreditor der indkalder dig, gældens størrelse og hvor og hvornår, du skal møde. Indkaldelsen indeholder også informationer og frister, hvis du vil klage.

Har du spørgsmål til indkaldelsen eller gælden skal du kontakte fogedretten.

Mødepligt til fogedretten

Mødepligt har du, hvis du bliver indkaldt til fogedretten. Hvis du ikke møder op, kan politiet hente dig, og det gør de, uanset om du er på arbejde eller sammen med dine børn.

Henter politiet dig, risikerer du at skulle være i politiets varetægt frem til at fogedretten og kreditor har tid til at møde dig. Dette vil dog ske hurtigst muligt.

Udfylder du den fuldmagt, der følger med i indkaldelsen, må du gerne sende en anden til mødet.

Forhindrer sygdom dig i at møde op, skal du kontakte fogedretten hurtigst muligt, og derefter indsende en speciel blanket, der er udfyldt af din læge.

Hvem er tilstede og hvad skal du medbringe?

Mødet er kort og varer som regel 5-10 minutter. Normalt vil I mødes i et kontorlokale i den lokale byret. Under mødet taler du under strafansvar og må derfor ikke lyve.

Tilstede til mødet er:

  • Fogeden
  • Dig, der skylder penge
  • Kreditoren, som har penge til gode (kreditor vil typisk være med over en telefon)

Medbring gerne din årsopgørelse og forskudsopgørelse fra Skat, dine seneste lønsedler, et opdateret budget og gældsbeviser. Det er ikke et krav at medbringe dokumenterne, men det er en god idé. Kan du ikke finde papirerne, skal du alligevel møde op.

3 spørgsmål fogeden ofte stiller dig

1. Hvad er dit navn og din adresse?
2. Har du mulighed for at betale hele gælden?
3. Hvad ejer du af aktiver (værdier) og er du villig til at indgå en afdragsordning?

Hvad handler mødet om?

Formålet med mødet er at indgå en aftale om, hvordan du skal afdrage din gæld. Du kan dog ikke tvinges til at indgå en aftale under mødet. 

Hvis du ikke kan betale hele gælden straks, kan du normalt indgå en afdragsordning. Ved en afdragsordning skal du typisk stille dine eventuelle værdier (aktiver) fx fast ejendom, bil, ny smartphone eller depositum – til sikkerhed for gælden, indtil den er betalt. Dette kalder man at tage udlæg for gælden. Hvis der bliver indgået en afdragsordning er det vigtigt at du får oplysninger om, hvortil du skal betale.

Du bliver derfor bedt om at redegøre for dine værdier for at skabe overblik over, om værdierne vil kunne nedbringe gælden, hvis de bliver solgt.

Ejer du noget af værdi, som stilles til sikkerhed for gælden, kan fogedretten kræve, at dine ting bliver solgt, så du kan betale din gæld tilbage til kreditor. Kreditor kan altså forlange, at dine ejendele bliver solgt på auktion, for at du kan betale din gæld. Typisk vil kreditor kun kræve dette, såfremt du ikke overholder den afdragsordning, der bliver aftalt.

Alle har ret til et almindeligt hjem, så personlige ejendele såsom møbler og hårde hvidevarer tæller ikke som værdier (aktiver), med mindre de har en betydelig værdi. Hvis du er i tvivl om, hvad der tæller som aktiver, kan du altid ringe til vores gældsrådgivningen og få hjælp. 

Ejer du ingenting af værdi, kan du afgive en insolvenserklæring. Den betyder, at du er ”fredet” fra at blive indkaldt til fogedretten de næste 6 måneder. Dog må dine kreditorer stadig gerne kontakte dig for at forsøge at indgå en aftale om afdrag med dig.

Hvis du mener at gælden er forældet, eller at kreditor ikke har ordentligt vurderet din økonomi ift. om det var realistisk, at du kunne tilbagebetale lånet skal du gøre indsigelse ved mødet.

Mangelfuld kreditvurdering

Hvis du er usikker på om du er blevet rigtig kreditvurderet, kan du overveje følgende tre betingelser, som skal være opfyldt før du måske kan få medhold i en indsigelse:

  1. Kreditor har ikke foretaget en kreditvurdering af dine økonomiske forhold, før du fik bevilget lånet (dvs. långiver har fx ikke indhentet skatteoplysninger, lønseddel osv.).
  2. Du var ikke kreditværdig på det tidspunktet, hvor du indgik låneaftalen (dvs. din økonomiske situation var så udfordret på det tidspunktet, hvor du fik lånet, at du ikke var i stand til at betale ydelserne på lånet).
  3. Hvis kreditor havde foretaget en kreditvurdering, ville den have vist, at du ikke var kreditværdig på tidspunktet for långivningen.

Mødets afslutning

Mødet afsluttes ved, at de aftaler som bliver indgået, bliver skrevet ned i en retsbog.

Hvis du har fået taget udlæg i nogle af dine aktiver, er det vigtigt, at du ikke sælger dem, da det kan være strafbart.

raadgiver_frivillig

Fotokredit: Forbrugerrådet Tænk

Har du brug for rådgivning?

Har du brug for rådgivning til at få din økonomi til at hænge sammen på grund af lav indkomst?

Kontakt Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning - vi tilbyder gratis, uvildig og fortrolig rådgivning om gæld og økonomi.

Læs om rådgivningen her