Gå til hovedindhold

Hvordan forhandler du om din gæld?

Det kan være svært at komme af med gæld. Men du kan muligvis forhandle med dem, du skylder penge, så du lettere kan betale dit lån. I kan fx aftale at sætte afdragene ned, lave rentestop eller slette en del af gælden. Læs her, hvordan du gør.

· 21. Oktober 2022

Skab overblik over din gæld og økonomi

Er din gæld uoverskuelig eller har du indgået flere afdragsaftaler, end du kan betale? Så er det måske en god ide at genforhandle aftalerne og få vurderet, hvordan du bedst muligt betaler din gæld tilbage.

Før du kontakter din kreditorer er det vigtigt, at du skaber et overblik over din økonomi. Start med at lave et budget og en oversigt over din gæld. Først når du ved hvor mange penge, du skylder væk, og hvad du kan betale tilbage, kan du begynde at forhandle med dem du skylder penge – dine kreditorer.

Kreditorer vil ofte være interesseret i at få en del af de penge, du skylder dem, i stedet for slet ingen. Hvis du vurderer, at du slet ikke kan betale, bør du fortælle dine kreditorer om din økonomiske situation, så du kan undgå en masse unødvendige opkald og breve fra kreditorerne.

Sådan forhandler du bedre vilkår med dine kreditorer

Forhandler du med dine kreditorer, skal du altid tage udgangspunkt i dit budget. Dit mål skal være at lave nogle realistiske aftaler, som du kan overholde.

Før du kontakter dine kreditorer skal du have overblik over om din økonomiske situation er kortvarigt udfordret, eller om du er udfordret af håbløst udsigtsløs gæld.

Hvis størrelsen på din gæld ikke er uoverskuelig, bør du forsøge at få en aftale, hvor du mindske din gæld, men det kan også være et mål i sig selv at undgå, at din gæld stiger.

Hvad kan du forhandle om?

Eksempler på aftalevilkår, som du kan forsøge at forhandle om, når du står i en anstrengt økonomisk situation:

 • Sætte størrelsen på afdragene ned
 • Forlænge lånets løbetid – derved opnås en lavere betaling hver måned
 • Lave rentestop
 • Henstand, som betyder, at du ikke skal betale på din gæld nu og her, men at den sættes i bero i en typisk kortere periode.
 • Indgå en aftale om akkordering, hvor en del af gælden slettes. Typisk mod indbetaling af en del af gælden, enten ved en større engangsindbetaling..
 • Du kan også foreslå kreditor at frafalde/fjerne rykkergebyrer eller omkostninger til inkasso.

Husk, at forhandlinger ikke er en garanti for, at den anden part – den, du skylder penge - vil gå med til aftalen.

Forhandler du en ny aftale med dem, du skylder penge, skal du huske at få aftalen på skrift og læse den grundigt igennem, inden du underskriver. Du skal altid være særligt opmærksom på, at når du underskriver en aftale, anerkender du gælden, og hæfter typisk for den gæld inkl. de renter, som fremgår af den nye aftale.

Tænk dig om, når du forhandler

Afdrag der ikke engang dækker renterne, er sjældent en god ide. Forsøg altid at indgå aftaler hvor gælden bliver afviklet inden for en realistisk periode.

Siger én kreditor nej, betyder det ikke, at de andre siger nej. Kan du ikke finde en samlet løsning med alle dine kreditorer, kan du forhandle med dem enkeltvis. Hvis du får mindsket antallet af kreditorer, kan det give dig bedre overblik over din økonomi og mere ro i maven.

Gældssanering kan være en mulighed

Hvis du ikke kan forhandle med dine kreditorer, kan gældssanering være en mulighed. Gældssanering kan komme på tale, hvis din gæld er så høj at du ikke over en periode på ca. 10 år vil kunne afdrage gælden.

Gældssanering skal du søge om hos domstolene. Det kræver, at nogle helt bestemte betingelser er opfyldt.

Sådan forhandler du gæld

 • Det er vigtigt, at du har et overblik over din økonomiske situation, inden du begynder at forhandle. Lav et budget og find ud af hvem du skylder penge, og hvor store beløbene er.

 • Det er altid en god idé at tage initiativ og vise, at du har viljen til at finde en løsning. Prøv at se om det er muligt at lave en bæredygtig aftale, altså en aftale der passer til din økonomi og til dit budget.

  Det nytter ikke noget at lave en aftale og afdrage gæld på en aftale, der ingen ende har, og som du ikke kan overholde.

  Hvis din gæld er gammel, kan den være forældet, og så skylder du ikke længere pengene og behøver ikke at tage kontakt.

  Læs mere om forældelse af gæld her

   

   

 • Kan du ikke forhandle en aftale på plads med dine kreditorer, kan du i nogle tilfælde få gældssanering eller gældseftergivelse.

  Det er de færreste, der får gældssanering, men undersøg mulighederne så du har afklaring.

  Gældssanering og eftergivelse vil sige, at domstolen eller gældsstyrelsen tager stilling til, om du kan få din gæld nedsat eller slettet.

  Læs om gældssanering her

raadgiver_frivillig

Fotokredit: Forbrugerrådet Tænk

Har du brug for rådgivning?

Har du brug for rådgivning til at få din økonomi til at hænge sammen på grund af lav indkomst?

Kontakt Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning - vi tilbyder gratis, uvildig og fortrolig rådgivning om gæld og økonomi.

Læs om rådgivningen her