Gå til hovedindhold

Sådan undgår du tvangsauktion

Betaler du ikke af på din gæld, kan din bolig ende med at blive solgt på tvangsauktion. Men hvordan forhindrer du tvangsauktion? Og hvad sker der før, under og efter tvangsauktionen? Vi guider dig gennem forløbet.

· 21. Oktober 2022

Tvangsauktion: Sådan havner du der

Tvangsauktion af din bolig starter med gæld, du ikke har betalt.

Betaler du ikke dine regninger, kan du blive sendt til inkasso. Det kan være alle former for regninger, og er ikke kun begrænset til lån i dit hus eller i banken. Når det sker, står inkassofirmaet for at inddrage de penge, du skylder. Du skal betale gebyrer til inkassofirmaet for deres arbejde, og det kan blive dyrt for dig.

Ignorerer du henvendelserne fra inkassofirmaet, kan inkassofirmaet bede fogedretten om at gøre udlæg i din bolig. Udlæg betyder, at dine værdier eller ejendele kan blive solgt ved tvang. Pengene fra salget bruges til at betale dine kreditorer, altså dem du skylder penge.

Udlæg i din bolig kan føre til tvangsauktion, så derfor er det vigtigt at du reagerer på henvendelser vedr. inkasso.

Undgå tvangsauktion

Kontakt altid dem, du skylder penge frem for at ignorere rykkere fra både dem du skylder penge og inkassofirmaer. Det gælder også, selv om du ikke kan betale hele din gæld. Det er vigtigt at vise, at du er villig til at finde en løsning, så en rykker ikke ender med tvangsauktion.  

Banker og realkreditinstitutter taber ofte penge ved at din bolig ender på tvangsauktion, og derfor er de også interesseret i at undgå tvangsauktion.

Du kan kun forhindre tvangsauktion, hvis du har mulighed for at betale din gæld eller du får lavet en afdragsordning med dem, du skylder penge. Du kan forhindre tvangsauktionen helt frem til selve dagen for auktionen.  

Tvangsauktionens forløb: Trin for trin

Før tvangsauktionen

 • Betaler du ikke dine regninger til tiden, vil du modtage rykkere.
 • Kreditor sender dig til inkasso, hvis du stadig ikke betaler efter at have modtaget rykkere. Inkassofirmaet eller kreditors advokat kontakter dig og prøver at få dig til at betale din gæld.
 • Betaler du stadig ikke, kan din kreditors advokat anmode fogedretten om udlæg i din bolig. Udlæg i din bolig betyder, at dem du skylder penge kan kræve, at din bolig bliver solgt på tvangsauktion.
 • Fogedretten indkalder dig og kreditors advokat til et vejledningsmøde senest 7 dage efter, at kreditor har anmodet om tvangsauktion. På mødet får du også datoen for selve tvangsauktionen at vide.
 • Vejledningsmødet er til for din skyld. Her bliver du oplyst om dine muligheder, rettigheder og konsekvenser ved en tvangsauktion - derfor er det en rigtig god idé at møde op.

Under tvangsauktionen

 • Kreditors advokat laver en salgsopstilling for din bolig og har krav på at få adgang til din bolig. Sørg for at din bolig fremstår så indbydende som muligt. På den måde opnår du den højeste pris.
 • Fogedretten stiller en advokat til rådighed, som hjælper dig igennem tvangsauktionen, hvis du har brug for det.
 • Tvangsauktionen bliver offentliggjort i Statstidende og i annoncer i avisen og på internettet.
 • Tvangsauktioner er offentlige, og alle der møder op kan byde på boligen.
 • Både dig og kreditor kan forlange en ny auktion, hvis der ikke bliver budt højt nok første gang. Bliver der ikke budt højere på 2. auktion, går boligen til den med det højeste bud til første auktionsrunde. Det er en forudsætning for 2. auktion, at du kan betale for den selv.

Efter tvangsauktionen

 • Efter tvangsauktionen kan den nye ejer kræve, at du flytter omgående.
raadgiver_frivillig

Fotokredit: Forbrugerrådet Tænk

Har du brug for rådgivning?

Har du brug for rådgivning til at få din økonomi til at hænge sammen på grund af lav indkomst?

Kontakt Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning - vi tilbyder gratis, uvildig og fortrolig rådgivning om gæld og økonomi.

Læs om rådgivningen her