Fogedretten: Hvad indebærer et møde?

24. maj 2019

Indkaldelse til et møde i fogedretten kan ske, hvis du skylder penge og ikke betaler dem tilbage som aftalt. På mødet skal I finde ud af om og hvordan, du kan betale din gæld.

fogedret.jpg

Fogedretten
Foto: Getty Images, Sådan foregår det i Fogedretten

Fogedretten: Hvorfor bliver du indkaldt til møde?

Skylder du penge, og overholder du ikke aftalen om tilbagebetaling til din kreditor - den du skylder penge - har kreditor mulighed for at få fogedrettens hjælp til at inddrive gælden.

Fogedretten er en del af byretten, og den afgørelse som fogedretten kommer frem til, har samme virkning som en dom. Afgørelsen bliver dog ikke registreret på din straffeattest eller offentliggjort andre steder.

Fogedretten er til for at sikre, at kreditor får de penge, du skylder. Samtidig sikrer fogedretten, at indkrævningen sker på en forsvarlig måde, og at loven bliver overholdt.

Fogedretten er den mulighed, kreditor har for at få hjælp til at få sine penge retur. Det kræver, at kreditor kan dokumentere overfor fogedretten, at du skylder dem penge. Hvis fogedretten godkender dokumentationen, vil de indkalde dig til et møde.

Indkaldelse: Sådan kontakter fogedretten dig

Indkaldelse til fogedretten sker normalt ved, at retten sender dig en besked over E-boks. Hvis du ikke reagerer, kan de også gøre brug af en stævningsmand, der kører ud til din bopæl for at overrække dig indkaldelsen personligt. Retten kan også vælge at ringe til dig eller sende indkaldelsen med post.

Stævningsmanden vil altid optræde høfligt og professionelt og så diskret som muligt. Vedkommende har lov til at opsøge dig på alle tider af døgnet og hvor det er muligt at træffe dig. Hvis det ikke lykkes for stævningsmanden, vil indkaldelsen blive overdraget til politiet.

Indkaldelsen skal du læse grundigt. Den indeholder informationer om, hvilken kreditor der indkalder dig, gældens størrelse og hvor og hvornår, du skal møde. Indkaldelsen indeholder også informationer og frister, hvis du vil klage.

Spørgsmål til indkaldelsen eller gælden skal du stille til fogedretten.

Mødepligt til fogedretten

Mødepligt har du, hvis du bliver indkaldt til fogedretten. Hvis du ikke møder op, kan politiet hente dig, og det gør de, uanset om du er på arbejde eller sammen med dine børn.

Henter politiet dig, risikerer du at skulle være i politiets varetægt frem til at fogedretten og kreditor har tid til at møde dig. Dette vil dog ske hurtigst muligt.

Udfylder du den fuldmagt, der følger med i indkaldelsen, må du gerne sende en anden til mødet.

Forhindrer sygdom dig i at møde op, skal du kontakte fogedretten hurtigst muligt, og derefter indsende en speciel blanket, der er udfyldt af din læge. Find blanketten her

Læs mere om mødepligt her

Mødet: Sådan foregår det

Mødet er kort og varer som regel 5-10 minutter. Normalt vil I mødes i et kontorlokale i den lokale byret. Under mødet taler du under strafansvar og må derfor ikke lyve.

Tilstede til mødet er:

  • Fogeden

  • Dig, der skylder penge

  • Kreditoren, som har penge til gode (kreditor vil typisk være med over en telefon)

Medbring gerne din årsopgørelse og forskudsopgørelse fra Skat, dine seneste lønsedler, et opdateret budget og gældsbeviser. Det er ikke et krav at medbringe dokumenterne, men det er en god idé. Kan du ikke finde papirerne, skal du alligevel møde op.

Formålet med mødet er at indgå en aftale om, hvordan du skal afdrage din gæld. Du kan dog ikke tvinges til at indgå en aftale under mødet.
 

Mødets afslutning

Ejer du noget af værdi, for eksempel bil eller lejlighed, kan fogedretten kræve, at dine ting bliver solgt, så du kan betale din gæld tilbage til kreditor. Kreditor kan altså forlange, at dine ejendele bliver solgt på auktion, for at du kan betale din gæld.

Alle har ret til et almindeligt hjem, så personlige ejendele såsom møbler og hårde hvidevarer tæller ikke som aktiver (værdier), med mindre de har en betydelig værdi. Hvis du er i tvivl om, hvad der tæller som aktiver, kan du altid ringe til Gældsrådgivningen og få hjælp.

Ejer du ingenting af værdi, kan du afgive en insolvenserklæring. Den betyder, at du er ”fredet” fra at blive indkaldt til fogedretten de næste 6 måneder. Dog må dine kreditorer stadig gerne kontakte dig for at forsøge at indgå en aftale om afdrag med dig.

Sådan forhandler du gæld med dine kreditorer

3 spørgsmål fogeden ofte stiller dig:

  1. Hvad er dit navn og adresse?

  2. Har du mulighed for at betale hele gælden?

  3. Hvad ejer du af aktiver (værdier) og er du villig til at indgå en afdragsordning?

Læs mere om et møde i fogedretten her

Relaterede artikler

Om gældsrådgivningen

Gratis rådgivning om gæld og økonomi

Forældelse af gæld

Forældelse af gæld