Forældelse af gæld

14. november 2017

Gæld kan forældes, hvis der er gået lang nok tid, og kreditor ikke har gjort krav på pengene, inden fristen er gået. Få hjælp til reglerne.

Forældelse: Sådan kan din gæld blive for gammel

Gæld, du ikke betaler af på, kan forældes og dermed blive slettet. Tiden kan simpelthen arbejde for dig, der er dybt forgældet.

Forældelsesloven bestemmer, at gæld bortfalder, når en bestemt tidsfrist er udløbet, hvis ikke kreditor har afbrudt forældelsen.

Afdrager du på din gæld, afbrydes forældelsen dog ved ethvert afdrag.

Har du brug for hjælp? Kontakt os i Gældsrådgivningen. Det er gratis.

Fristen for forældelse er 3 eller 10 år

Fristen for forældelse er som hovedregel på 3 år og i nogle tilfælde på 10 år:

3 års forældelse gælder for:

  • Regninger, fakturakrav, renter eller gebyrer, som ikke kan dokumenteres med din underskrift på. Eksempelvis vil en faktura fra mekanikeren forælde efter 3 år, hvis ikke kravet kommer i fogedretten.

10 års forældelse gælder for:

  • Gæld der er skriftligt anerkendt. For eksempel forlig, domme, betalingspåkrav fra fogedretten, gældsbreve eller pantebreve, som du har anerkendt med din underskrift. Lån eller et ikke bevilget overtræk forældes også først efter 10 år. Er kravet registreret i en værdipapircentral, er fristen også på 10 år.
  • For eksempel vil et lån, hvor du har skrevet under på et dokument (gældsbrev), først forælde efter 10 år.

Gældsrådgivningen hjælper dig

Gældsrådgivningen står altid klar til at rådgive dig, hvis du er i tvivl om, hvornår din gæld forældes.

Her finder du Gældsrådgivningen i hele Danmark

Afbrydelse af forældelsen

Påmindelser om din gæld sendt fra din kreditor afbryder ikke forældelsesfristen. Før år 2008, under de gamle forældelsesregler, kunne en kontooversigt eller et brev fra kreditor, hvori de gør opmærksom på, at du skylder dem penge, være nok til at afbryde forældelsen.

Modtog du en påmindelse fra din kreditor senest 31. december 2007, er gældskravet derfor gældende helt frem til 31. december 2017.

Gælden har siden 2008 skulle anerkendes mundtligt eller skriftligt, for eksempel ved at du spørger til gælden, eller ved at der er en dom eller et betalingspåkrav fra fogedretten.

Afbrydes forældelsen, løber der en ny forældelsesfrist af samme tidsperiode som den afbrudte. Dog vil forældelsesfristen altid være på 10 år, hvis du indkaldes til møde i fogedretten.

Læs her om møde i fogedretten

Skyldnererklæring

Skylndererklæringer og frivillige forlig bliver typisk sendt til én, hvis man ikke afdrager på sin gæld. Det er vigtig at læse, hvad man indvilliger i ved at underskrive disse dokumenter. Der kan for eksempel stå, at man giver kreditor ret til at modtage overskydende skat, eller at man accepterer en afdragsordning.

Hvis du underskriver en skyldererklæring, vil du også afbryde forældelsen. Det er grunden til, at kreditorer ofte ønsker, at man underskrive en, selv om man ikke kan betale.

Hvis din gæld er forældet

Kontakter kreditor dig om gælden, og du er sikker på, at gælden er forældet, skal du benægte gælden skriftligt og bede om dokumentation på, at gælden ikke er forældet. Det er altid kreditor, der har bevisbyrden i spørgsmål om forældelse.

Er du uenig med kreditor om, hvorvidt gælden er forældet eller ej, er det op til domstolen at vurdere, hvem der har ret.

Hvis du er indkaldt til fogedretten

Selvom du mener, at gælden er forældet, eller at du af anden grund ikke hæfter for gælden, skal du altid møde op i fogedretten. Du kan med fordel kontakte fogedretten inden mødet og gøre dem opmærksom på problemet.

Relaterede artikler

Book et møde hos Gældsrådgivningen

Book et møde i Gældsrådgivningen

Fogedretten

Fogedretten: Hvad indebærer et møde?

Gældssanering

Gældssanering: Sådan gør du

Om gældsrådgivningen

Om Gældsrådgivningen

Har SKAT slettet min gæld?

Har SKAT slettet min gæld?

Inkasso: Sådan fungerer det

Inkasso: Sådan fungerer det

Regler og rettigheder

Regler og rettigheder