Forældelse af gæld

24. maj 2019

Gæld kan forældes, hvis du ikke betaler af på den, og hvis der er gået lang tid uden långiver har reageret, og hvis långiveren ikke har afbrudt forældelsen inden for tidsperioden. Du kan få hjælp til reglerne her.

Forældelse: Sådan kan din gæld blive for gammel

Gæld, du ikke betaler af på, kan forældes og dermed blive slettet. Tiden kan simpelthen arbejde for dig, der er dybt forgældet.

Forældelsesloven bestemmer, at gæld bortfalder, når en bestemt tidsfrist er udløbet, hvis ikke kreditor har afbrudt forældelsen.

Afdrager du på din gæld, så starter fristen for forældelse forfra.

Har du brug for hjælp? Kontakt os i Gældsrådgivningen. Det er gratis.

Fristen for forældelse er 3 eller 10 år

Fristen for forældelse er som hovedregel på 3 år og i nogle tilfælde på 10 år:

3 års forældelse gælder for:

  • Regninger, fakturakrav, renter eller gebyrer, som ikke kan dokumenteres med din underskrift på. Eksempelvis vil en faktura fra mekanikeren forælde efter 3 år, hvis ikke kravet kommer i fogedretten.

10 års forældelse gælder for:

  • Gæld der er skriftligt anerkendt. For eksempel forlig, domme, betalingspåkrav fra fogedretten, gældsbreve eller pantebreve, som du har anerkendt med din underskrift. Lån eller et ikke bevilget overtræk forældes også først efter 10 år. Er kravet registreret i en værdipapircentral, er fristen også på 10 år.
  • For eksempel vil et lån, hvor du har skrevet under på et dokument (gældsbrev), først forælde efter 10 år.

Afbrydelse af forældelsen

Kreditor vil typisk afbryde forældelsen inden fristens udløb. Hvis din långiver minder dig om gælden ved at ringe eller skrive til dig, er det ikke nok til at afbryde forældelsen. Forældelsen kan afbrydes hvis du spørger specifikt til gælden, hvis du anerkender den enten skriftligt eller mundtlig, eller hvis kreditor får en dom eller et betalingspåkrav fra fogedretten.


Hvis forældelsen bliver afbrudt, kommer der en ny forældelsesfrist af samme tidsperiode (3 eller 10 år). Hvis du bliver indkaldt i fogedretten vil forældelsesfristen altid være på 10 år.
 

Læs her om møde i fogedretten

Skyldnererklæring

Skyldnererklæringer og frivillige forlig bliver typisk sendt til dig, hvis du ikke afdrager på din gæld. Det er vigtigt, at du ved, hvad du siger ja til, inden du underskriver dokumenterne. Der kan for eksempel stå, at du giver kreditor ret til at modtage overskydende skat, eller at du accepterer en afdragsordning.


Hvis du underskriver en skyldererklæring afbryder du forældelsen. Det er grunden til, at kreditorer ofte ønsker, at man underskriver en, selv om man ikke kan betale.

Hvis din gæld er forældet

Kontakter kreditor dig om gælden, og du er sikker på, at gælden er forældet, skal du benægte gælden skriftligt og bede om dokumentation på, at gælden ikke er forældet. Det er altid kreditor, der har bevisbyrden i spørgsmål om forældelse.

Er du uenig med kreditor om, hvorvidt gælden er forældet eller ej, er det op til domstolen at vurdere, hvem der har ret.

Hvis du er indkaldt til fogedretten

Selvom du mener, at gælden er forældet, eller at du af anden grund ikke hæfter for gælden, skal du altid møde op i fogedretten. Du kan med fordel kontakte fogedretten inden mødet og gøre dem opmærksom på problemet.

Gældsrådgivningen hjælper dig

Gældsrådgivningen står altid klar til at rådgive dig, hvis du er i tvivl om, hvornår din gæld forældes.

Her finder du Gældsrådgivningen i hele Danmark

 

Relaterede artikler

Foto: Kal Visuals, unsplash.com

7 trin ud af dine gældsproblemer

Fogedretten

Fogedretten: Hvad indebærer et møde?

Gældssanering

Gældssanering: Sådan gør du

Om gældsrådgivningen

Gratis rådgivning om gæld og økonomi

RKI: Sådan kommer du ud af registret

Inkasso: Sådan fungerer det

Inkasso: Sådan fungerer det

Foto: Getty Images, Tvangsauktion: Sådan undgår du det

Tvangsauktion: Sådan undgår du det