Om Gældsrådgivningen

7. november 2017

Forbrugerrådet Tænks gældsrådgivning tilbyder gratis gældsrådgivning til dig, der har lav indkomst, stor gæld og lavt rådighedsbeløb.

gaeldsraadgivning.jpg

Om gældsrådgivningen
Foto: Getty Images, Gældsrådgivningen tilbyder gratis rådgivning

Gældsrådgivningen: Hvem er vi?

Gældsrådgivningen tilbyder gratis og uvildig gældsrådgivning. Vores mere end 110 frivillige står klar til at hjælpe dig med spørgsmål indenfor økonomi og gæld.

Forbrugerrådet Tænks gældsrådgivning tilbyder fortrolig, uvildig og gratis gældsrådgivning til socialt udsatte borgere. Formålet er at afhjælpe gældsproblemer og hjælpe borgere med at få styr på privatøkonomien.

Rådgiverne hjælper med råd og vejledning, og fra Gældsrådgivningen åbnede i februar 2010 til marts 2017, har vi rådgivet mere end 12.000 personer.

Frivillig og ulønnet rådgivning

Vores rådgivere arbejder frivilligt og ulønnet. De er uddannede eller studerende bankrådgivere, økonomer, socialrådgivere eller jurister. Rådgivningen er fortrolig og uafhængig.

Vi tilbyder udelukkende rådgivning. Vi hjælper ikke med økonomisk støtte.

Social- og Integrationsministeriet støtter Forbrugerrådet Tænks gældsrådgivning. Som en del af satspuljemidlerne blev der i perioden 2009-2012 afsat 16 millioner kroner, og i perioden 2012-2016 blev der afsat 40 millioner kroner til gratis og frivillig gældsrådgivning. I perioden fra 2012-2016 blev pengene fordelt mellem 11 organisationer, herunder Forbrugerrådet Tænk.

Gældsrådgivningen er samlet set sikret de kommende år, da der på Finansloven for 2016 blev afsat 21,7 mio. kr. til området i perioden 2016-2018.

Hvem hjælper vi?

Rådgivningen er tiltænkt dig på kontanthjælp, dagpenge/sygedagpenge, overførelsesindkomst, er lavtlønnet eller pensionist.    

Book et møde her

Du kan få hjælp, hvis:

  1. Du har lav indkomst
  2. Du har stor gæld
  3. Du kun har få penge til rådighed

Relaterede artikler