Om Gældsrådgivningen

24. maj 2019

Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning tilbyder gratis gældsrådgivning til dig, der har lav indkomst, stor gæld og lavt rådighedsbeløb.

gaeldsraadgivning.jpg

Om gældsrådgivningen
Foto: Getty Images, Gældsrådgivningen tilbyder gratis rådgivning

Gældsrådgivningen: Hvem er vi?

Gældsrådgivningen tilbyder gratis og uvildig gældsrådgivning. Vores mere end 120 frivillige står klar til at hjælpe dig med spørgsmål indenfor økonomi og gæld.

Forbrugerrådet Tænks gældsrådgivning tilbyder fortrolig, uvildig og gratis gældsrådgivning til socialt udsatte borgere. Formålet er at afhjælpe gældsproblemer og hjælpe borgere med at få styr på privatøkonomien.

Rådgiverne hjælper med råd og vejledning, og fra Gældsrådgivningen åbnede i februar 2010 til december 2018, har vi rådgivet mere end 18.000 personer.

Frivillig og ulønnet rådgivning

Vores rådgivere arbejder frivilligt og ulønnet. De er uddannede eller studerende bankrådgivere, økonomer, socialrådgivere eller jurister. Rådgivningen er fortrolig og uafhængig.

Vi tilbyder udelukkende rådgivning. Vi hjælper ikke med økonomisk støtte.

Forbrugerrådet Tænks gældsrådgivning har siden sin opstart i 2010 været økonomisk støttet af Socialministeriet som en del af satspuljemidlerne.

Gennem de seneste 10 år har Socialstyrelsen således haft en ansøgningspulje til gratis og frivillig gældsrådgivning. I perioden 2009-2012 var puljen på 16 mio. kr., i 2012-2016 var puljen på 40 mio. kr. og i 2016-2018 var puljen på 20 mio. kr. Den nuværende pulje er på 19,5 mio. kr. og gælder fra 2018-2020.

Puljemidlerne giver mulighed for, at udsatte borgere kan få gratis rådgivning om håndtering af gæld og privatøkonomiske forhold. Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning får således, ligesom en række andre organisationer, økonomisk støtte fra disse puljemidler til at drive Gældsrådgivningen.

Hvem hjælper vi?

Rådgivningen er tiltænkt dig på kontanthjælp, dagpenge/sygedagpenge, overførelsesindkomst, er lavtlønnet eller pensionist.    

Book et møde her

Du kan få hjælp, hvis:

  1. Du har lav indkomst
  2. Du har stor gæld
  3. Du kun har få penge til rådighed

Relaterede artikler

Gældssanering

Gældssanering: Sådan gør du

Book et møde hos Gældsrådgivningen

Book et møde i Gældsrådgivningen

Foto: Kal Visuals, unsplash.com

7 trin ud af dine gældsproblemer

Har du fået brav fra SKAT?

Har du fået brev fra SKAT?

Økonomisk overblik

Økonomisk overblik

Forældelse af gæld

Forældelse af gæld