Gå til hovedindhold

Venskabet

Kortfilmen "Venskabet" handler om en gruppe fyre, som oplever, at deres fællesven Casper trækker sig fra gruppen og ikke længere dukker op til festerne. Hvad de ikke ved er, at Casper er på vej ud i økonomiske problemer. Hvordan er man en god ven i en sådan situation?

Brug filmen i undervisningen

Som underviser kan du bruge filmen til at sætte gang i en refleksion og samtale om de svære økonomiske problemer, mange unge står i. 

Filmen varer 9 minutter og er produceret i 2018. Den er instrueret af Daniel Kragh-Jacobsen for Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden som en del af den fælles indsats med at forebygge gældsproblemer blandt unge i Danmark.

Dialogøvelse

Vi anbefaler først at vise filmen for eleverne i en større gruppe eller i klassen. Derefter opdeles eleverne i mindre grupper af 3-5 personer, som sammen skal snakke om filmen. Download og print dette øvelsesark, som indeholder billeder og spørgsmål, som eleverne kan tale om i 15-20 minutter. Giv evt. post-its, som de kan skrive stikord på, så de kan huske deres overvejelser.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er noget, der er rigtigt eller forkert i dialogen om filmen. Der er plads til mange forskellige fortolkninger af filmen og vennernes følelser, handlemuligheder og motiver. Det væsentlige er, at eleverne taler om økonomi, forbrug og gæld på en personlig, men uden at det bliver meget privat og for nogle grænseoverskridende.

Saml bagefter op i plenum. Tag fat på de enkelte spørgsmål på arket og lyt til elevernes perspektiver. Døm ikke rigtigt eller forkert, men inviter andre ind i dialogen med flere synspunkter, og støt de unge i at lytte til de andres perspektiver og give hinanden modspil.  

For nogle kan snakken være svær. Understreg, at det er okay, hvis man har mere lyst til at lytte. Lad også eleverne forstå, at man kan henvende sig hos dig, vennerne, en vejleder eller Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning, hvis man får brug for at snakke om sin økonomi efter at have set filmen. 

Filmen kan også bruges som et afsæt til en snak om, hvad eleverne synes er svært ift. at styre deres økonomi. Er det at lægge et budget og følge det? At sige nej? Eller at holde overblik? Dette kan I overveje at arbejde videre med i undervisningen, i mindre workshops, på temadage eller lignende, ved at bruge de forskellige øvelser på disse sider.

Følg eventuelt op med at se kortfilmen 'Venskabet - Den Anden Side', der viser situationen fra det omvendte perspektiv og tilbyder nogle svar og nye perspektiver på situationen i Venskabet.

To unge mænd