Rettigheder ved gæld: Hvad har du ret til?

24. maj 2019

Skylder du penge til det offentlige eller private, skal du stadig have noget at leve for. Derfor har du rettigheder, selv om du har gæld. Få overblik her.

Foto: Getty Images, Rettigheder ved gæld

gæld, rettigheder
Foto: Getty Images, Rettigheder ved gæld

Gæld: Du skal have penge at leve for

Gæld begrænser dig i mange sammenhænge, men selv om du skylder penge væk, har du forskellige rettigheder.

Du har ret til at have et minimumsbeløb til rådighed hver måned, før dem du skylder penge må kræve, at du betaler din gæld. Der er dog ikke tale om et specifikt beløb, og det er en konkret vurdering hver gang. Du skal også selv gøre opmærksom på, at du ikke har mulighed for at betale.

Fogedretten vurderer det specifikke beløb, hvis du skylder penge til en privat virksomhed. Er der tale om offentlig gæld, er det kommunen eller Skat, der vurderer.  

Gæld til det offentlige eller private giver dig forskellige rettigheder

Skylder du penge til det offentlige, har det offentlige andre muligheder for at inddrive pengene, end hvis du skylder penge til en privat virksomhed.

Herunder får du et overblik over de forskellige inddrivelsesmuligheder, som private og det offentlige kan gøre brug af.

Gæld til det offentlige

Gæld til det offentlige, som du ikke betaler, bliver overdraget til Skat. Det kan være, hvis du ikke har betalt medielicens eller skylder penge til Udbetaling Danmark i form af uberettiget boligstøtte eller SU.

Betaler du ikke din gæld til Skat, løber der også renter på. Skat kan i nogle tilfælde inddrive din gæld, hvis ikke du betaler.

Skat har mulighed for at foretage udlæg i dine værdier. Det betyder, at dine værdier kan blive tvangssolgt, så det offentlige kan få sine penge. Vælger Skat at foretage udlæg, sender de dig en ”tilsigelse til udlægsforretning”. Der er et gebyr på selve brevet på 450 kr. og en afgift til retten. Der kan også blive lagt sagsomkostninger oveni, der afhænger af gældens størrelse.  

Hvis du ikke møder op til en udlægsforretning, vil Skat sende dig et brev, hvor de forklarer, at de vil lave et hjemmebesøg hos dig for at se, om du har værdier, de kan tage udlæg i. Skat må gøre brug af en låsesmed, hvis du ikke er hjemme på tidspunktet for besøget.

Skat kan også foretage udlæg i din løn - det kaldes lønindeholdelse. Det betyder, at du kan få mindre løn udbetalt, hvis du skylder penge til Skat.

Kommunen kan modregne børne- og ungeydelsen (også kaldet børnechecken eller børnepenge), hvis du skylder penge for dagtilbud eller fritidsordning. Hvis det sker, vil du modtage et brev fra Skat.

Fogedretten: Hvad er det?

Gæld til banker og private

Banken kan i yderste konsekvens trække penge fra din lønkonto eller opsparingskonto til at betale din gæld, hvis du ikke har overholdt dine aftaler med banken. Det kaldes modregning. Banken skal stadig respektere, at du har ret til et minimumsbeløb hver måned og må derfor ikke tage alle dine penge.

Private kreditorer kan ikke selv trække penge fra din konto, men de kan gennem inkasso eller fogedretten forsøge at få dig til at betale din gæld.

Sådan undgår du inkasso

Forsikring og indlånskonto har alle ret til

Indlånskonto har alle ret til, og banken kan ikke nægte dig en, selv om du står registreret i RKI eller har gæld. En indlånskonto er en almindelig konto, hvor du kan modtage løn og penge fra det offentlige, og som du kan hæve fra. Indlånskontoen giver ret til et betalingskort, netbank og betalingsservice og fungerer som NemKonto.

Banken må tage et rimeligt gebyr for indlånskontoen. Du har kun ret til én indlånskonto, og derfor kan du godt blive nægtet en konto, hvis du allerede har en i forvejen hos en anden bank.

Lovpligtige forsikringer (ansvarsforsikring på motorkøretøj og hundeforsikring) har alle ret til. Heller ikke her kan forsikringsselskaberne nægte dig en forsikring, selvom du er registreret i RKI.

Gæld til andre forsikringsselskaber på samme motorkøretøj kan dog være en saglig grund til at nægte dig at oprette en ansvarsforsikring.

Sådan undgår du at havne i RKI

Vand og el bliver lukket, hvis du ikke betaler dine regninger

Vandværket og elværket har ret til at lukke for dit vand og el, hvis du ikke betaler dine regninger.

Betaler du ikke din regning, efter at du har modtaget et rykkerbrev, modtager du et lukkebrev, og derefter vil der blive lukket for vandet og el. Når du betaler din gæld, vil der blive åbnet igen.  

Relaterede artikler