Gå til hovedindhold

Rådgivningens værdigrundlag

Økonomi- og Gældsrådgivningen er en del af Forbrugerrådet Tænk og deler organisationens værdigrundlag. Den faglige tilgang i rådgivningen bygger på organisationens fire grundværdier, som nedenfor er udfoldet i relation til vores praksis i rådgivningen.

Handlekraft

 • Vi hjælper økonomisk og socialt udsatte borgere til at få styrket handlekraft og kompetencer til at håndtere deres privatøkonomiske udfordringer.
   
 • Vi har fokus på borgers ressourcer og styrker, og støtter borger i at tage hånd om egen situation for at skabe grundlag for en varig forandring. Derfor ønsker vi i videst mulige omfang at yde hjælp til selvhjælp.

Dialog

 • Vi har en respektfuld og ikke-fordømmende tilgang til borger, som vi møder i øjenhøjde og med empati. Vi lytter til borgers motivation, forventninger og ønske om forandring og drøfter muligheder og risici ved forskellige valg.
   
 • Vi gør os umage med at forklare fagbegreber, forslag til løsninger og mulige strategier i et sprog, som borger forstår og kan relatere til.
   
 • Vores rådgivning er baseret på konstruktiv, ærlig og løsningsorienteret dialog med borger såvel som eksterne aktører.

Troværdighed

 • Vi yder kompetent og troværdig rådgivning om økonomi og gæld med afsæt i faglig ekspertviden.
   
 • Vores rådgivning er uvildig, gratis og fortrolig og vi har borgernes bedste interesse for øje.

Engagement

 • Vores rådgivning bygger på engagerede frivillige, og drivkraften i vores rådgivning er ønsket om at hjælpe.
   
 • Vi engagerer borgerne i at finde konkrete og realistiske løsninger, eventuelt med støtte fra borgers netværk.
Frivillig koordinator

Rådgivningen opleves som en lettelse

8 ud af 10 borgere oplever, at det er en lettelse at tage hul på problemerne.

"Rådgiverne var venlige og professionelle. Jeg fik en følelse af, at være i gode hænder og blive set som et individ. De tog mig seriøst, og man følte virkelig, at de ønskede at hjælpe." Citat fra borger efter rådgivning

120 engagerede frivillige

Grundstenen i vores rådgivning er vores frivillige rådgivere, koordinatorer og undervisere, som hver uge hjælper borgere, som har økonomiske vanskeligheder.