Gå til hovedindhold

Rådgivningens værdigrundlag

Økonomi- og Gældsrådgivningen er en del af Forbrugerrådet Tænk og deler organisationens værdigrundlag. Den faglige tilgang i rådgivningen bygger på organisationens fire grundværdier, som nedenfor er udfoldet i relation til vores praksis i rådgivningen.

Handlekraft

  • Vi hjælper økonomisk og socialt udsatte borgere til at få styrket handlekraft og kompetencer til at håndtere deres privatøkonomiske udfordringer.  
  • Vi har fokus på borgers ressourcer og styrker, og støtter borger i at tage hånd om egen situation for at skabe grundlag for en varig forandring. Derfor ønsker vi i videst mulige omfang at yde hjælp til selvhjælp.

Dialog

  • Vi har en respektfuld og ikke-fordømmende tilgang til borger, som vi møder i øjenhøjde og med empati. Vi lytter til borgers motivation, forventninger og ønske om forandring og drøfter muligheder og risici ved forskellige valg.  
  • Vi gør os umage med at forklare fagbegreber, forslag til løsninger og mulige strategier i et sprog, som borger forstår og kan relatere til.  
  • Vores rådgivning er baseret på konstruktiv, ærlig og løsningsorienteret dialog med borger såvel som eksterne aktører.

Troværdighed

  • Vi yder kompetent og troværdig rådgivning om økonomi og gæld med afsæt i faglig ekspertviden.  
  • Vores rådgivning er uvildig, gratis og fortrolig og vi har borgernes bedste interesse for øje.

Engagement

  • Vores rådgivning bygger på engagerede frivillige, og drivkraften i vores rådgivning er ønsket om at hjælpe.  
  • Vi engagerer borgerne i at finde konkrete og realistiske løsninger, eventuelt med støtte fra borgers netværk.
Frivillig koordinator

"Rådgiverne var venlige og professionelle. Jeg fik en følelse af, at være i gode hænder og blive set som et individ. De tog mig seriøst, og man følte virkelig, at de ønskede at hjælpe."
Citat fra borger efter endt rådgivning

120 engagerede frivillige

Grundstenen i vores rådgivning er vores frivillige rådgivere, koordinatorer og undervisere, som hver uge hjælper borgere, som har økonomiske vanskeligheder.