Om Økonomi- og Gældsrådgivningen

2. juli 2020

Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning tilbyder gratis rådgivning til borgere, der har lav indkomst, stor gæld og lavt rådighedsbeløb.

Økonomi- og Gældsrådgivningen: Hvem er vi?

Gældsrådgivningen tilbyder gratis og uvildig gældsrådgivning. Vores mere end 120 frivillige står klar til at hjælpe dig med spørgsmål indenfor økonomi og gæld.

Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning tilbyder fortrolig, uvildig og gratis rådgivning til socialt udsatte borgere. Formålet er at afhjælpe gældsproblemer og hjælpe borgere med at få styr på privatøkonomien.

Rådgiverne hjælper med råd og vejledning, og fra Økonomi- og Gældsrådgivningen åbnede i februar 2010 til december 2020, har vi rådgivet mere end 23.000 personer.

Frivillig og ulønnet rådgivning

Vores rådgivere arbejder frivilligt og ulønnet. De er uddannede eller studerende bankrådgivere, økonomer, socialrådgivere eller jurister. Rådgivningen er fortrolig og uvildig.

Vi tilbyder udelukkende rådgivning. Vi hjælper ikke med økonomisk støtte.

Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning har siden sin opstart i 2010 været økonomisk støttet af Socialministeriet, som en del af satspuljemidlerne. 

Gennem de seneste 10 år har Socialstyrelsen således haft en ansøgningspulje til gratis og frivillig økonomi- og gældsrådgivning. Den nuværende pulje gælder fra 2020-2023 og er på 49,5 mio kr.

Puljemidlerne giver mulighed for, at udsatte borgere kan få gratis rådgivning om håndtering af gæld og privatøkonomiske forhold. Forbrugerrådet Tænk får således, ligesom en række andre organisationer, økonomisk støtte fra disse puljemidler til at drive Økonomi- og Gældsrådgivningen.

Hvem hjælper vi?

Rådgivningen er tiltænkt borgere på kontanthjælp, dagpenge/sygedagpenge, overførelsesindkomster lavtlønnede eller pensionister.

Relaterede artikler

Om Forbrugerrådet Tænk Gæld

Om Forbrugerrådet Tænk Gæld

Om gældsrådgivningen

Gratis rådgivning om gæld og økonomi

Plus på kontoen

Projekt Plus på kontoen