Om Økonomi- og Gældsrådgivningen

17. december 2019

Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning tilbyder gratis gældsrådgivning til borgere, der har lav indkomst, stor gæld og lavt rådighedsbeløb.

Gældsrådgivningen: Hvem er vi?

Gældsrådgivningen tilbyder gratis og uvildig gældsrådgivning. Vores mere end 120 frivillige står klar til at hjælpe dig med spørgsmål indenfor økonomi og gæld.

Forbrugerrådet Tænks gældsrådgivning tilbyder fortrolig, uvildig og gratis gældsrådgivning til socialt udsatte borgere. Formålet er at afhjælpe gældsproblemer og hjælpe borgere med at få styr på privatøkonomien.

Rådgiverne hjælper med råd og vejledning, og fra Gældsrådgivningen åbnede i februar 2010 til december 2018, har vi rådgivet mere end 18.000 personer.

Frivillig og ulønnet rådgivning

Vores rådgivere arbejder frivilligt og ulønnet. De er uddannede eller studerende bankrådgivere, økonomer, socialrådgivere eller jurister. Rådgivningen er fortrolig og uafhængig.

Vi tilbyder udelukkende rådgivning. Vi hjælper ikke med økonomisk støtte.

Forbrugerrådet Tænks gældsrådgivning har siden sin opstart i 2010 været økonomisk støttet af Socialministeriet som en del af satspuljemidlerne.

Gennem de seneste 10 år har Socialstyrelsen således haft en ansøgningspulje til gratis og frivillig gældsrådgivning. I perioden 2009-2012 var puljen på 16 mio. kr., i 2012-2016 var puljen på 40 mio. kr. og i 2016-2018 var puljen på 20 mio. kr. Den nuværende pulje er på 19,5 mio. kr. og gælder fra 2018-2020.

Puljemidlerne giver mulighed for, at udsatte borgere kan få gratis rådgivning om håndtering af gæld og privatøkonomiske forhold. Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning får således, ligesom en række andre organisationer, økonomisk støtte fra disse puljemidler til at drive Gældsrådgivningen.

Hvem hjælper vi?

Rådgivningen er tiltænkt borgere på kontanthjælp, dagpenge/sygedagpenge, overførelsesindkomster lavtlønnede eller pensionister.

Relaterede artikler

Om Forbrugerrådet Tænk Gæld

Om Forbrugerrådet Tænk Gæld

Frivillig sådan engagerer du dig

Frivillig: Sådan engagerer du dig

Plus på kontoen

Projekt Plus på kontoen